Sarı Nokta Hastalığının Sebebi

Yaşlanmaya bağlı olarak gelişebilen sarı nokta hastalığı ileri yaştaki birçok insanın yaşayabileceği bir hastalıktır. Hastalığın hangi yaşta insanları etkilediğini incelediğimizde, 50 yaş ve üzerindeki kişileri etkilediğini görmekle birlikte, yaş daha da ilerledikçe sıklığının arttığı da bilinmektedir.

YBMD kronik, ilerleyen ve geri dönüşümsüz olarak görme kaybına neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığı iyi anlayabilmek için makulayı (sarı nokta) iyi anlamamız gerekir. Retinanın merkezinde yer alan makulanın işlevi bizlere keskin görme imkanı sağlamasıdır. Yüksek bir metabolizmaya sahip makulada yaşlanmaya bağlı olarak yaşanabilen doku kaybı ve alt tabakalardaki damarlanmalar hastalığın habercisidir.

Sarı nokta hastalığı temelde iki farklı şekilde gelişebilir.

1. Kuru tip sarı nokta hastalığı: Diğer adıyla kuru tip makula dejenerasyonu en çok görülen makula dejenerasyonu tipidir. YBMD hastalarının %85’den fazlasında kuru tip görülmektedir. İleri yaşlarda etkisini gösterir, bunun en büyük sebebi gözde bulunan makula (sarı nokta) dokusunun incelmesidir. Yaşlanmaya bağlı gelişen bu hastalık, kişilerin görme fonksiyonlarını zaman içinde yavaş yavaş kaybetmelerine neden olur.

2. Yaş tip sarı nokta hastalığı: Tüm sarı nokta hastalarının yaklaşık olarak %10-15’ini oluşturur ancak YBMD’ye bağlı görme kaybının başlıca nedenidir. Hastaların yaşadığı en belirgin sıkıntıların başında gözün arka bölgesinde oluşan damarlanmalara paralel olarak aynı bölgede oluşan kanama ve sızıntılardır. Böyle durumlarda kişiler ani ve ciddi bir görme kaybı yaşayabilirler. Özet olarak yaş tip sarı nokta hastalığı, hastalığın daha ciddi formudur ve hızlı ilerleyebilir.